اخبار

ارائه نیازهای فناورانه حوزه نمایش عروسکی

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و شتابدهنده دانش بنیان کاریز اعتماد برگزار می کنند. ? رویداد مجازی آنلاین ارائه نیازهای فناورانه. نمایش عروسکی ? 22مهرماه ساعت 10

رویداد مجازی ارائه نیازهای فناورانه حوزه خدمات مددکاری و حمایت از مددجویان

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برگزار می کند: رویداد مجازی (آنلاین) ارائه نیازهای فناورانه حوزه خدمات مددکاری و…

پاویون نمایشگاه صنعت ساختمان

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان 20 تا 23 شهریور 99 در محل نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و کارگزاری شرکت دانش‌بنیان کاریزاعتماد برگزار شد….