آموزش و مشاوره


آموزش، جهت‌دهی دانشجویان و سایر اقشار به زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری کشور و ارائه مشاوره و آموزش به متقضاییان

برگزاری رویداد و نمایشگاه تبادل فناوری

برگزاری رویدادهای تبادل فناوری، نمایشگاه‌ها و پاویون‌ها به منظور توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها

به‌هم رسانی و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان

احصا نیازهای فناورانه و فراخوان عمومی و تخصصی و رفع آن نیازها از سوی دانشگاه‌ها و ظرفیت علمی کشور به منظور تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

کاریز اعتماد در سال 99

کاریز اعتماد در سال 98

پخش ویدیو

بازتاب رویداد تعامل جامعه و دانشگاه در شبکه خبر

آخرین اخبار مرتبط