صادرات

یکشنبه‌های صادراتی: سلسله نشست‌های مشاوره و مدیریت صادرات دانش‌بنیان

این نشست‌ها هر هفته به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور تجار یکی از کشورهای خارجی و شرکت‌های دانش‌بنیان و  برگزار می‌گردد.

مروری بر تصاویر نشست‌ها

expo

نمایش همه

نمایشگاه بین‌المللی صنعت

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می شود: بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت 19 تا 22 بهمن 1399 آخرین مهلت پیش ثبت نام:11 بهمن ماه لینک ثبت…