كارگاه آشنايي با كاربرد VR در صنايع فرهنگي

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید.

لینک اسکای روم از طریق همین صفحه اطلاع رسانی میشود.

ثبت نام در كارگاه آشنايي با كاربرد VR در صنايع فرهنگي