گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه

 جدول جزئیات برنامه‌های اجرایی در این گردهمایی جهت دانلود یا مشاهده تقدیم می‌گردد: