بوت کمپ‌های مجازی

بوت کمپ مجازی با هدف تقویت تعامل موثر بین دانشگاه و جامعه با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و شرکت کاریز اعتماد برگزار می‌گردد. در این طرح 30 سفیر نوآوری منتخب و توانمند خواهند شد تا زمینه حل مسائل جامعه را با نظر به ظرفیت‌های علمی دانشگاه فراهم آورند.

شاسی-بهشتی-2

فرم ثبت‌نام در بوت‌کمپ

  • به این سوالات در حداکثر 2 سطر پاسخ دهید: