اخبار

آغاز همکاری مشترک کاریز اعتماد و مجموعه انرژیک

به گزارش روابط عمومی کاریز اعتماد مرکز نوآوری انرژیک و شرکت کاریز اعتماد در راستای همکاری متقابل در زمینه همرسانی و تبادل فناوری در زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در…

تفاهم‌نامه همکاری

تفاهم‌نامه همکاری شرکت کاریز اعتماد و TLS عضو گروه هلدینگ توسن به امضاء رسید هدف از این تفاهم همکاری در توسعه کسب و کار و طراحی و اجرای فضاهای نوآوری…

جلسه مشترک فراکسیون توسعه و روابط کشورهای عضو اکو با مراکز فناوری و دانش‌بنیان در دانشگاه علم و صنعت ایران

در این جلسه در 26 خرداد 99 هیات رئیسه فراکسیون اکو جناب آقایان دکتر فدا حسین مالکی، دکتر عباس‌زاده مشکینی و تعداد دیگری از نمایندگان با دکتر محمودی نماینده و…

تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت کاریز اعتماد و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران

کاریز اعتماد و مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران همکاری خود را ارتقاء خواهند داد. تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت کاریز اعتماد و مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق…