رویداد مجازی ارائه نیازهای فناورانه کتاب و فناوری‌های وابسته

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید.

لینک اسکای روم از طریق همین صفحه اطلاع رسانی میشود.

درخواست همکاری در حوزه کتاب و فناوری های وابسته