خدمات ما

خدمات ما:

  • سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی
  • عارضه‌یابی، مشاوره و توسعه کسب‌وکار
  • شتاب‌دهی و ایجاد بستر رشد کسب‌وکارهای نوپا
  • کلینیک ارتباطی صنعت و دانشگاه