expo

نمایشگاه بین‌المللی صنعت

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می شود: بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت 19 تا 22 بهمن 1399 آخرین مهلت پیش ثبت نام:11 بهمن ماه لینک ثبت…

نمایشگاه بین المللی ایران متافو

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می شود: پاویون شرکت های دانش بنیان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو 27تا 30 بهمن ماه محل دائمی نمایشگاه…

نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل

چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل – افغانستان21 تا 24 بهمن ماه 1399با حضور جناب آقای دکتر وحدت و جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزیچهار پاویون…

نمایشگاه گلفود دبی 2021

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی: اعزام هیات تجاری – فناوری نمایشگاه گلفود دبی 2021 3 تا 7 اسفند ماه

پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بازار سازی و صادرات کالای ایرانی روسیه-داغستان

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می شود: پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بازار سازی و صادرات کالای ایرانی روسیه-داغستان لینک ثبت نام: ghazal.inif ir