جدید

نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل

چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل – افغانستان21 تا 24 بهمن ماه 1399با حضور جناب آقای دکتر وحدت و جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزیچهار پاویون…